ÁSZF

DIANATURA ONLINE ÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Hatályba lép: 2019.05.01.

ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy a DIANATURA ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.dianatura.hu) történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. A DIANATURA ONLINE ÁRUHÁZ-at (a továbbiakban: ONLINE ÁRUHÁZ) a

HerbaTherapy Kft. (székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150., adószám: 26520395-2-42, e-mail cím: info@herbatherapy.hu, a továbbiakban: HERBATHERAPY) üzemelteti.

A jelen ÁSZF 2019.05.01. napján lép hatályba.

A jelen ÁSZF-et a HERBATHERAPY bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról a HERBATHERAPY a weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a HERBATHERAPY kialakult gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Vásárló a DIANATURA ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott megrendelés útján lehetséges. HERBATHERAPY nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre.

Nem áll a HERBATHERAPY rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. Vásárló: Fogyasztó és Vállalkozás összefoglaló elnevezése.

A VÁSÁRLÁS MENETE

Megrendelhető termékek

A HERBATHERAPY a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vásárlók által megrendelhető termékeit.

Regisztráció, bejelentkezés, megrendelés

A megrendelések feladásához és workshopokra történő jelentkezéshez szükséges, hogy a Vásárló felhasználóként belépjen a HERBATHERAPY online rendszerébe a www.dianatura.hu weboldalon. Ehhez az első alkalommal regisztrálnia kell magát a www.dianatura.hu weboldalon, a későbbiek folyamán az e- mail címével és jelszavával bármikor beléphet.

Felhasználói regisztráció: az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő vásárláshoz, valamint szakmai előadásokon, workshopokon való jelentkezéshez felhasználóként történő belépés, továbbá a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztató honlapon történő elfogadása szükséges. A regisztrálók vásárolhatnak az ONLINE ÁRUHÁZBAN, de egyéni kedvezményük is beállításra kerülhet.

A regisztráció a FIÓK (SAJÁT FIÓK), illetve a PÉNZTÁR menüpontban található. A regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az egyeztetésekhez is.
 • Telefonszám: A HERBATHERAPY ezen a számon egyezteti a megrendelés teljesítéséhez, valamint a tanfolyami részvételhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen aszámon egyeztet a csomag átvételéről.
 • Cégnév, amennyiben ezzel kíván a vásárló vásárolni
 • Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).
 • Regisztráció esetén jelszó megadása:
 • Regisztráció esetén jelszó: Tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshezszükséges
 • Jelszó ismét: Ellenőrzés, az esetleges elütések kiszűrésére

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a Vásárló a rendszerbe be tudjon lépni, illetve a kiválasztott termékeket szállítani tudjuk.

A megadott e-mail címre érkező rendszerüzenetben kapott linkkel szükséges véglegesíteni a regisztrációt, és a regisztráció során megadott jelszóval lehet belépni az ONLINE ÁRUHÁZ-ba.

Az első belépés a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó beírása után a FIÓK (SAJÁT FIÓK) menüpontban a “Bejelentkezés” című gombra kattintva lehetséges. A jelszót a profiloldalon lehet megváltoztatni a Vásárló által választottra. A jelszó módosítást követően a profiloldalon megadott jelszót szükséges megadni a belépéskor.

Az ONLINE ÁRUHÁZ-ba történő belépés egyrészt a kosárban lévő, vagy ezután kiválasztásra kerülő termékek megrendeléséhez szükséges, de lehetőség van a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, módosítására, illetve személyes adat(ok) mentésére.

A HERBATHERAPY a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért a HERBATHERAPY-t felelősség nem terheli.

A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba, ez a termékoldalon a kiszerelés kiválasztását követően, a „kosárba” ikonra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben 1 (egy) darab kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne egy-egy termékből vásárolni, akkor a termékoldalon, vagy a kosáron belül a terméknél egyszerűen írja át a számot a kívánt mennyiségre.

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék mellett található piros „x” jelre történő kattintással.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson a kosár összegezése alatt található “Tovább a pénztárhoz” gombra.

Ekkor a Számlázási és szállítási adatok véglegesítéséhez jut, itt lehetősége van az adatok megváltoztatására is. Amennyiben a számlázási címet a regisztráció során nem töltötte ki, azt itt szükséges pótolnia. Amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor megadott címtől, a rubrika kipipálását követően megadhatja az új címet, ezt a címet a profiloldal eltárolja, mint szállítási cím, így a következő vásárláskor – ha nem kerül módosításra – a rendszer automatikusan ezt másolja át. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

„A rendelés tartalma” alatt választandó a fizetés módja, amely lehet személyes átvétel, közvetlen banki átutalás, utánvétes fizetés, illetve bank- és hitelkártyás fizetés (PayPal felület).

A következő lépés esetében a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése, melyről a rendszer minden esetben e-mail üzenetet küld, és amely a „Fiók” menüben a „Rendelések” almenüben ellenőrizhető.

A termékek ára

A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t.

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 15.000 Ft-os rendelés esetén a szállítási költséget a HERBATHERAPY nem számolja fel. A megrendelés átvételekor fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

A HERBATHERAPY az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális, adott regisztrált felhasználóra vonatkozó árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a HERBATHERAPY a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor a HERBATHERAPY nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben a HERBATHERAPY felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

Fizetés módja

Megrendeléskor a Vásárló választhat, hogy a megrendelt termékek vételárát a termékek átvétele előtt bankkártyával vagy a termék átvételekor utánvétes fizetéssel készpénzben fizeti ki.

Utánvétes fizetés a termék átvételekor

Regisztrációval rendelkező Vásárló részére.

Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni.

A HERBATHERAPY fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen. Erről a Vásárló értesítést kap.

Bankkártyás fizetés

Regisztrációval rendelkező Vásárló részére.

Bankkártyás fizetés a „PayPal Mi is az a PayPal?” feliratra kattintással lehetséges. Bankkártyás fizetés esetén a Vásárlót a kiválasztott áruk megrendelését követően a weboldal automatikusan átirányítja a PayPal (a továbbiakban: PayPal) fizetőoldalára, ahol a Vásárló a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Bank fizetési szerverén a bankkártya számát, lejárati dátumát, valamint a bankkártya hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadni. A Bank a dombornyomott VISA, Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, amelyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben a Maestro bankkártyán ilyen nem található, a Vásárló a saját bankjánál tud érdeklődni. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat a Bank kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A Vásárló a saját bankjánál tud érdeklődni azzal kapcsolatosan, hogy az elektronikus használatra kibocsátott bankkártyája alkalmas-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárlásra.

A bankkártya elfogadó adatai az alábbiak:
Név: HerbaTherapy Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150.
Adószám: 68427735-1-42
E-mail cím: robert.takacs@mail.com (info@herbatherapy.hu)

Visszaigazolás

A HERBATHERAPY a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által a regisztrációkor megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A HERBATHERAPY a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével HERBATHERAPY köteles a termékek kiszállítására, és Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Szállítási idő

A HERBATHERAPY által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától (készlettől függően), azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 1-7 nap. A megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vásárló. A termékek kiszállítása a termékek futárszolgálatnak történő átadásától számított 1-4 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik.

Ha a HERBATHERAPY-nak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és leegyeztetni a rendelés további menetét.

Szállítás

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik, amelynek összege Magyarországon fix egységár, amely a mindenkor piaci árváltozás függvényében, valamint esetlegesen más szállítóval történő szállítás esetében változhat. Külföldre történő szállítás esetében a szállítás költsége függ az adott országtól, ezért ez eseti alapon kerül meghatározásra. Külföldre történő szállítás esetén a szállítási költséggel kapcsolatosan információt a HERBATHERAPY Ügyfélszolgálatán kérhet. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely a HERBATHERAPY székhelye / telephelye és a Vásárló által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

Házhozszállítás

A megrendelt termék(ek) szállítása a FOXPOST Futárszolgálattal történik. HERBATHERAPY az áru házhozszállításán a Vásárló által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítás költségeit a Vásárló köteles a HERBATHERAPY részére megfizetni a vételár megfizetésével együtt.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vásárlónál, ezután a Vásárló a HERBATHERAPY- nál újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vásárló a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi szállítási költség (kiszállítás és visszaszállítás költségeinek) megtérítése után történik.

Ha a megrendelés bruttó értéke meghaladja az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg bruttó 15.000,- (tizenötezer) Ft rendelési összegnél vagy ezen összeg feletti rendelés esetén irányadó. A díjmentes szállítás csak egy, a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre vonatkozik. Amennyiben a Vásárló több szállítási címet határoz meg, akkor a díjmentes szállítással történő rendelés leadása esetén a díjmentes szállítás csak egy magyarországi szállítási címre vonatkozik.

A Termékek ellenőrzése

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag tartalmát (a termékeket) fajta és mennyiség szerint tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően a termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a HERBATHERAPY nem fogad el. A termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos panasz esetén a Vásárló a panaszt a FOXPOST Futárszolgálat formanyomtatványán teheti meg. A FOXPOST Futárszolgálat a formanyomtatványt továbbítja a HERBATHERAPY részére. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem él a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos kifogással, abban az esetben a későbbiekben ilyen kifogással nem élhet. A termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos kifogás kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a kiszállított termékek fajtája és mennyisége eltér a Vásárló által leadott, és a HERBATHERAPY által visszaigazolt termékek fajtájától és/vagy mennyiségétől.

A Vásárló a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól a HERBATHERAPY-t írásban haladéktalanul értesíteni.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

ELÁLLÁS

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni a HERBATHERAPY I. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére.

Ha a kiszállítás már megtörtént, elállási joggal a Fogyasztó rendelkezik a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
 • a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. Az elállási joggal írásban lehet élni, a HERBATHERAPY-nak címzett nyilatkozatban. Az elállást a Fogyasztónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti e-mailen, faxon, postai úton vagy futárral.

A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Fogyasztó kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetőek vissza.A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el HERBATHERAPY részére)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………..

A Fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………….

A Fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………….

A Fogyasztó (k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………….

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztó terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a HERBATHERAPY mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Portósan feladott küldeményt a HERBATHERAPY nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Fogyasztó részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet a HERBATHERAPY mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén a HERBATHERAPY haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. HERBATHERAPY kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Fogyasztó bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza HERBATHERAPY részére.

A HERBATHERAPY a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetési móddal megegyező módnak az átutalással történő visszafizetés tekintendő. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján HERBATHERAPY a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, HERBATHERAPY nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén HERBATHERAPY mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a HERBATHERAPY -t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a HERBATHERAPY hibás teljesítése esetén a HERBATHERAPY -val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a HERBATHERAPY számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a HERBATHERAPY költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a HERBATHERAPY adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a HERBATHERAPY -val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a HERBATHERAPY nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem voltfelismerhető vagy
 • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a HERBATHERAPY jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.

Mikor mentesül HERBATHERAPY a jótállási kötelezettsége alól?

A HERBATHERAPY jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

FELELŐSSÉG

A HERBATHERAPY nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a DIANATURA ONLINE ÁRUHÁZ- hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a DIANATURA ONLINE ÁRUHÁZ- hoz való kapcsolódásáért és a HERBATHERAPY weboldalán történő vásárlásért.

A HERBATHERAPY nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

HERBATHERAPY betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat a HERBATHERAPY Vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül:

Postacím: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. E-mail: info@herbatherapy.hu

A jogszabályi előírásoknak megfelelően HERBATHERAPY az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén a HERBATHERAPY írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a HERBATHERAPY a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen a HERBATHERAPY Vevőszolgálatán, akkor azt a HERBATHERAPY nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyes megtett szóbeli panasz esetén jegyzőkönyv készül, amelyet HERBATHERAPY legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elküldi a Fogyasztónak.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: Budapest Főváros Kormányhivatalának Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.).

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

ADATVÉDELEM

HERBATHERAPY számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. HERBATHERAPY a jelen ÁSZF-fel összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységéről itt ad részletes, érthető tájékoztatást, amely tájékoztatás a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része honlapon történő elfogadásával a Vásárló hozzájárul az ismertetett adatkezelésekhez.

45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§-a

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokbólaz átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanulvegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nembefolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fenti 8. pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.

Bővebb adatvédelmi információk: https://www.dianatura.hu/adatvedelem/